• :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm
mic
# Tên thủ tục Mức độ Cơ quan Lĩnh vực  
1 Tặng danh hiệu khu phố, tổ dân phố văn hóa Mức độ 4 UBND huyện Đông HưngUBND huyện Vũ ThưUBND huyện Tiền HảiUBND huyện Thái ThụyUBND huyện Quỳnh PhụUBND huyện Kiến XươngUBND huyện Hưng HàUBND TP Thái Bình Thi đua khen thưởng
2 Thông báo thay đổi địa điểm trụ sở VPĐD (đối với các trường hợp không do Bộ Công Thương, Sở Công Thương cấp phép) Mức độ 4 Sở Công thương Đăng ký kinh doanh
3 Nhập cảnh cho người nước ngoài vào làm việc tại Thái Bình Mức độ 4 Sở ngoại vụ Xuất, nhập cảnh
4 Cấp mới chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức độ 4 Sở Y tế Y tế
5 Công nhận thư viện đạt chuẩn cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Mức độ 1 Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
6 Công nhận thư viện đạt chuẩn cấp Trung học phổ thông Mức độ 1 Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
7 Khen thưởng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" tiêu biểu trên địa bàn Thành phố Mức độ 1 Sở Nội vụ Thi đua khen thưởng
8 Thủ tục ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn không yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt theo quy định thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương (Vận hành thử nghiệm) Mức độ 2 Sở Công thương An toàn thực phẩm
9 Phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong thành phố, quận, huyện, thị xã (Đại hội bất thường) Mức độ 4 Sở Nội vụ Quỹ, hội
10 Cấp lại GCN đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm tổng hợp ở trung tâm thương mại, siêu thị có hoạt động sản xuất, sơ chế, chế biến phục vụ kinh doanh thực phẩm tại chỗ (Vận hành thử nghiệm) Mức độ 3 Sở Công thương An toàn thực phẩm
11 Cấp GCN đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm tổng hợp ở trung tâm thương mại, siêu thị có hoạt động sản xuất, sơ chế, chế biến phục vụ kinh doanh thực phẩm tại chỗ (Vận hành thử nghiệm) Mức độ 3 Sở Công thương An toàn thực phẩm
12 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG (trường hợp Giấy chứng nhận hết thời hạn hiệu lực) Mức độ 4 Sở Công thương Kinh doanh khí
13 Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch Mức độ 4 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Du lịch khách sạn
14 Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch Mức độ 4 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Du lịch
15 Đăng ký đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Du lịch lữ hành
16 Đăng ký đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Du lịch lữ hành
17 Phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong thành phố, quận, huyện, thị xã (Đại hội nhiệm kỳ) Mức độ 4 Sở Nội vụ Quỹ, hội
18 Đăng ký cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Du lịch lũ hành
19 Đăng ký cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Du lịch lữ hành
20 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND quận/huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Mức độ 4 UBND huyện Đông HưngUBND huyện Vũ ThưUBND huyện Tiền HảiUBND huyện Quỳnh PhụUBND huyện Kiến XươngUBND huyện Hưng HàUBND TP Thái Bình Thi đua khen thưởng
21 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND quận/huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Mức độ 4 UBND huyện Đông HưngUBND huyện Vũ ThưUBND huyện Tiền HảiUBND huyện Thái ThụyUBND huyện Quỳnh PhụUBND huyện Kiến XươngUBND huyện Hưng HàUBND TP Thái Bình Thi đua khen thưởng
22 Tiếp nhận hồ sơ xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm Mức độ 4 Sở Y tế Dược, Mỹ phẩm
23 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Mức độ 4 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Quản lý lao động nước ngoài
24 Đăng ký cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Du lịch lữ hành
25 Đăng ký cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Du lịch lữ hành
26 Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa
27 Đăng ký hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương Mức độ 4 Sở Công thương Quản lý cạnh tranh
28 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Mức độ 2 Sở Công thương Kinh doanh khí
29 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Mức độ 2 Sở Công thương Kinh doanh khí
30 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG (đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, bị sai sót hoặc hư hỏng) Mức độ 2 Sở Công thương Kinh doanh khí
31 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG Mức độ 2 Sở Công thương Kinh doanh khí
32 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG Mức độ 2 Sở Công thương Kinh doanh khí
33 Cấp giấy chứng nhận hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV tại địa phương Mức độ 4 Sở Công thương Điện
34 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại Mức độ 4 Sở Công thương Dịch vụ thương mại
35 Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố về thành tích đột xuất Mức độ 4 Sở Nội vụ Thi đua khen thưởng
36 Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Mức độ 3 Sở Nội vụ Thủ tục bác bỏ SNV
37 Quỹ tự giải thể Mức độ 2 Sở Nội vụ Hội, tổ chức phi chính phụ
38 Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Mức độ 4 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Di sản văn hóa
39 Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Mức độ 4 Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản
40 Đăng ký hoạt động của công ty luật hợp danh Mức độ 4 Sở Tư pháp Luật sư
41 Thành lập văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư Mức độ 4 Sở Tư pháp Luật sư
42 Xác nhận khen thưởng Mức độ 2 Sở Nội vụ Thi đua, khen thưởng
43 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Mức độ 2 Sở Công thương Xúc tiến thương mại
44 Cấp mới chứng chỉ hành nghề lưu trữ Mức độ 4 Sở Nội vụ Lưu trữ
45 Khen thưởng Cờ thi đua của Chính phủ Mức độ 4 Phòng Nội Vụ Thi đua khen thưởng
46 Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật Mức độ 4 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa, nghệ thuật
47 Cấp giấy phép quy hoạch Mức độ 4 Sở Xây dựng Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
48 Đổi tên quỹ Mức độ 4 Sở Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
49 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức độ 4 Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
50 Cấp lại giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP) thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức độ 4 Sở Y tế Dược, Mỹ phẩm
51 Đăng ký hoạt động của Văn phòng Luật sư Mức độ 4 Sở Tư pháp Luật sư
52 Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Giao thông đường bộ
53 Đổi giấy phép lái xe do ngành công an cấp Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
54 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp (Người VN) Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Giao thông đường bộ
55 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp (Người NN) Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Lĩnh vực Đường Bộ
56 Cấp bản sao trích lục khai sinh Mức độ 4 UBND huyện Đông HưngUBND huyện Vũ ThưUBND huyện Tiền HảiUBND huyện Thái ThụyUBND huyện Quỳnh PhụUBND huyện Kiến XươngUBND huyện Hưng HàUBND TP Thái Bình Tư pháp
57 Cấp bản sao trích lục Khai Tử Mức độ 4 UBND huyện Đông HưngUBND huyện Vũ ThưUBND huyện Tiền HảiUBND huyện Thái ThụyUBND huyện Quỳnh PhụUBND huyện Kiến XươngUBND huyện Hưng HàUBND TP Thái Bình Tư pháp
58 Cấp bản sao trích lục Kết Hôn Mức độ 4 UBND Xã Minh KhaiUBND Xã Duy NhấtUBND Xã Nam HồngUBND Xã Thái ThịnhUBND Xã Thụy QuỳnhUBND Xã Thái ThuầnUBND Xã Quỳnh TrangUBND Xã Quỳnh KhêUBND Xã An CầuUBND xã Vũ ThắngUBND Xã Quang HưngUBND Xã Minh TânUBND Xã Đình Phùng Tư pháp
59 Cấp bản sao trích lục Kết Hôn Mức độ 4 UBND huyện Đông HưngUBND huyện Vũ ThưUBND huyện Tiền HảiUBND huyện Thái ThụyUBND huyện Quỳnh PhụUBND huyện Kiến XươngUBND huyện Hưng HàUBND TP Thái Bình Tư pháp
60 Cấp bản sao trích lục khai sinh Mức độ 4 UBND Xã Minh KhaiUBND Xã Duy NhấtUBND Xã Nam HồngUBND Xã Thái ThịnhUBND Xã Thụy QuỳnhUBND Xã Thái ThuầnUBND Xã Quỳnh TrangUBND Xã Quỳnh KhêUBND Xã An CầuUBND xã Vũ ThắngUBND Xã Quang HưngUBND Xã Minh TânUBND Xã Đình Phùng
61 Cấp bản sao trích lục Khai Tử Mức độ 4 UBND Xã Minh KhaiUBND Xã Duy NhấtUBND Xã Nam HồngUBND Xã Thái ThịnhUBND Xã Thụy QuỳnhUBND Xã Thái ThuầnUBND Xã Quỳnh TrangUBND Xã Quỳnh KhêUBND Xã An CầuUBND xã Vũ ThắngUBND Xã Quang HưngUBND Xã Minh TânUBND Xã Đình Phùng Tư pháp
62 Đăng ký hoạt động của Công ty luật TNHH một thành viên Mức độ 4 Sở Tư pháp Luật sư
63 Đăng ký hoạt động của Công ty luật TNHH hai thành viên Mức độ 4 Sở Tư pháp Tư pháp Trợ giúp pháp lý
64 Chuyển trường đối với học sinh Trung học phổ thông từ Thái Bình đi tỉnh, thành phố khác Mức độ 4 Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục
65 Chuyển trường đối với học sinh Trung học phổ thông từ tỉnh, thành phố khác về Thái Bình Mức độ 4 Sở Giáo dục và Đào tạo Quy chế thi, tuyển sinh
66 Công nhận trường trung học cơ sở đạt tiêu chuẩn quốc gia Mức độ 4 Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục Trung học
67 Cấp lại giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức độ 4 Sở Y tế Dược phẩm
68 Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm a, b, Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức độ 4 Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
69 Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức độ 4 Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
70 Công nhận trường mầm non đạt tiêu chuẩn quốc gia Mức độ 4 Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
71 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức độ 4 Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
72 Công nhận trường tiểu học đạt tiêu chuẩn quốc gia Mức độ 4 Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục
73 Cung cấp thông tin của tổ chức hành nghề luật sư Mức độ 4 Sở Tư pháp Luật sư
74 Cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường (phố) để dừng, đỗ phương tiện giao thông Mức độ 4 Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
75 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Mức độ 2 Sở Thông tin và Truyền thông Thông tin truyền thông
76 Phát hành thông cáo báo chí tại Thái Bình Mức độ 4 Sở Thông tin và Truyền thông Thông tin truyền thông
77 Cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch Mức độ 4 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Du lịch
78 Cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch Mức độ 4 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Du lịch
79 Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm c, d, đ, e và g tại Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức độ 4 Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
80 Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức độ 4 Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
81 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở nhập khẩu thuốc, cơ sở bán buôn thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc đã được cấp GPs Mức độ 4 Sở Y tế Dược phẩm
82 Cấp lại chứng chỉ hành nghề dược (do bị mất, rách nát, thay đổi thông tin cá nhân, hết hạn hiệu lực) cho cá nhân đăng ký hành nghề dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức độ 4 Sở Y tế Dược phẩm
83 Tiếp nhận hồ sơ cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc Mức độ 4 Sở Y tế Dược phẩm
84 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở nhập khẩu thuốc,cơ sở bán buôn thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc (Cấp liên thông với cấp giấy GPs) Mức độ 4 Sở Y tế Dược và Mỹ phẩm
85 Cấp mới giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP) thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức độ 4 Sở Y tế Y tế
86 Công nhận trường THPT và trường Phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia Mức độ 4 Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
87 Cho phép hoạt động trung tâm hỗ trợ phát triển hòa nhập Mức độ 4 Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
88 Chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ Mức độ 4 Sở Giáo dục và Đào tạo Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
89 Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp Mức độ 4 Sở Giáo dục và Đào tạo Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
90 Cấp giấy chứng nhận gia hạn hoạt động dạy thêm học thêm ngoài nhà trường Mức độ 4 Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
91 Cấp mới giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức độ 4 Sở Y tế Dược phẩm
92 Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa Mức độ 4 Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa
93 Cấp giấy chứng nhận hoạt động dạy thêm, học thêm trong trường trung học phổ thông Mức độ 4 Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục
94 Cấp lại giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 Mức độ 4 Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục